Welcome to Panda Languages
 - 
Arabic
 - 
ar
Chinese (Traditional)
 - 
zh-TW
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Italian
 - 
it
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es

Nejlepší 4 tipy na zkoušku DELF, jak se připravit a dosáhnout co nejvyššího výsledku

Post Visitors:50
zkoušku DELF

Francouzské ministerstvo školství zřizuje zkoušku DELF ověřit vaši znalost francouzštiny. Tato zkouška je celosvětově uznávaná a platí navždy.

Díky tomu je skvělým certifikátem, když musíte ve svém životopise prokázat své zvládnutí francouzského jazyka nebo se zapsat do jakékoli mezinárodní a francouzské školy.

Dovést vás k esu DELF je jedním z našich konečných cílů v Panda Languages. Tím, že vám poskytne různé zdroje v každé části, včetně poslechu, čtení, psaní a mluvení. Zde je návod, jak to udělat.

Jak se připravit na zkoušku DELF?

Pro zahájení přípravné cesty na DELF je klíčová praxe. Před přípravou je však nezbytné znát části, které tvoří test DELF, abyste mohli přesně vybrat materiály pro tento test.

Úrovně testu DELF

DELF test se skládá ze čtyř různých úrovní, které jsou:

  • Úroveň A1, což je základní úroveň francouzského jazyka. Vyžaduje, aby se student jednoduše představil a měl dobrý přehled o přijímání a směřování osobních otázek.
  • Úroveň A2 je druhá úroveň, která vyžaduje určité další znalosti k úrovni A1, jako jsou každodenní činnosti.
  • Úroveň B1 je první úrovní ve střední zóně. Zajišťuje, že student je schopen svobodně se vyjadřovat ve většině sociálních situací a úspěšně komunikovat s domorodci.
  • Úroveň B2 znamená, že jste dosáhli úrovně přirozené plynulosti francouzštiny. Na této úrovni byste byli schopni zapojit se a interagovat se složitými tématy.

Každá z těchto úrovní hodnotí úroveň všech jazykových dovedností, včetně poslechu, čtení, psaní a mluvení. Chcete-li začít s přípravou na test DELF, je nejlepší pracovat na každé z těchto dovedností samostatně.

Tipy pro přípravu testu DELF

Každá úroveň zkoušky DELF testuje čtyři jazykové dovednosti, kterými jsou poslech, čtení, psaní a mluvení. Abyste se na něj plně připravili, musíte všechny tyto dovednosti zlepšit a rozšířit své znalosti. Zde je návod, jak na nich pracovat:

– Naslouchání

Poslechová část zkoušky DELF je rozdělena do dvou částí; krátký a delší. Krátkou část tvoří rozhovor nebo jiná mluvená část doplněná otázkami s možností výběru z více odpovědí. Delší segment obsahuje sofistikovanější záznam s několika otázkami.

Zde je několik doporučených tipů, které vám pomohou:

  • Zbystřete svůj sluch

Seznamte se s francouzskou řečí poslechem různých audií. Francouzská slova mohou být zpočátku obtížně srozumitelná, takže je nejlepší procvičit si uši, jak se daný jazyk vyslovuje.

Abychom vám s tím pomohli, my v Panda Languages ​​vám poskytujeme ty správné poslechové knihy, abyste si zvykli na francouzskou výslovnost. Takové knihy jsouPerfektní poslech/ Écoute Parfaite- francouzsky, která obsahuje 100 poslechových postupů, které vám pomohou zlepšit úroveň začátečníka A1 až po pokročilou úroveň B2.

  • Cvičení dělá mistra

Opakované poslouchání francouzských zvuků zlepšuje vaše poslechové dovednosti a umožňuje vám lépe porozumět francouzskému jazyku.

V Panda Languages ​​zajišťujeme vaši znalost francouzského poslechu s našimiPerfektní poslech/ Écoute Parfaite- francouzskys jeho porozuměním pro poslech, které se zabývá každodenními aktivitami a sociálními interakcemi, aby vás připravilo na test DELF.

– Čtení

Čtecí část testu DELF se skládá z informativního dokumentu, ale také z náročného.

Takže i když je nejlepší začít s jednoduchým čtením s porozuměním, stejně tak je nutné seznámit se s náročnějšími. To vám umožní být správně připraveni na obě části segmentu čtení.

  • Přečtěte si Snadné romány

Čtení jednoduchých románů, abyste si zvykli na větnou strukturu a základní gramatiku a zároveň si vytvořili základní slovní zásobu. Navíc můžete využít dvojjazyčnou knihu nebo knihu pro děti.

  • Začněte v malém

Chcete-li plně zdokonalit své čtenářské dovednosti, je nejlepší, abyste se uklidnili a začali číst jednoduché čtení s porozuměním a poté postupně zvyšovali úroveň.

Nejlepší varianta pro to je našePerfektní čtení – francouzštinana Panda Languages, protože pokrývá úroveň A1 až úroveň C1. Je to instruktážní příručka, která vám pomůže zlepšit vaši jazykovou způsobilost a čtenářské schopnosti ve francouzštině se 150 čtením s porozuměním.

– Psaní

Nyní k písemné části testu DELF je nezbytné umět se správně písemně vyjádřit. Je to proto, že tento segment zahrnuje poskytnutí vašeho osobního názoru na dokument.

Nejlepší je tedy cvičit psaní ve francouzštině a zajistit si schopnost porozumět různým textům.

  • Veďte si deník

Nejlepší způsob, jak dosáhnout dovednosti psaní ve francouzštině, je vést si deník, který vám pomůže začít v tomto jazyce přemýšlet a naučit se, jak se v něm vyjadřovat.

Když si zapíšete, co cítíte, nebo vytvoříte jednoduchý příběh ve francouzštině, zlepšíte své schopnosti psaní a zlepšíte gramatiku a slovní zásobu.

Abyste mohli začít s psaním, našePerfektní psaní – francouzštinamůže být pro vás velkým přínosem. Pomůže vám vytvářet jasné a syntakticky správné věty procvičováním vašich dovedností psaní ve francouzštině.

  • Rozšiřte svou slovní zásobu

Rozšiřování slovní zásoby a učení se nových slovíček může ovlivnit všechny čtyři jazykové dovednosti. Takže získáte pomoc se slovní zásobou, jako je našeProcvičování slovní zásoby – francouzský jazykmůže být velmi nápomocný při vaší přípravě na test DELF.

– Mluvení

Verbální komunikace je nezbytnou součástí testu DELF. K úspěšnému složení zkoušky je nezbytné procvičit se jasně francouzsky. I když může být frustrující získat správnou francouzskou výslovnost, cvičením se vše zjednoduší.

– Zlepšete svou výslovnost

Můžete to udělat tak, že budete pravidelně mluvit, i když tápete a koktáte. Také důsledné naslouchání rodilým mluvčím a jejich napodobování může být skvělým způsobem, jak zlepšit své řečnické dovednosti.

– Pozorně poslouchejte

I když je nezbytné zapojit se do konverzace, abyste zlepšili svůj mluvený projev a zvýšili si sebevědomí, naslouchání je stejně nezbytné. Abyste si správně osvojili správnou výslovnost slov, měli byste pozorně naslouchat rodilým francouzským mluvčím.

Naše poslechová knihaPerfektní poslech/ Écoute Parfaite- francouzskyv Panda Languages ​​vám s tím může pomoci.

Závěr

Příprava je klíčová. Absolvování testu DELF vyžaduje jen trochu cviku a odhodlání. V Panda Languages ​​vám poskytujeme sadu různých francouzských knih ke zlepšení všech čtyř dovedností, abyste mohli v testu obstát. S námi sklidíte úrodu svého času a úsilí během okamžiku.

Facebooktwitterlinkedininstagram
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts