Welcome to Panda Languages
 - 
Arabic
 - 
ar
Chinese (Traditional)
 - 
zh-TW
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Italian
 - 
it
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es

Den bästa onlinekursen för förberedelse för IELTS-testet 2022

Post Visitors:43
IELTS-testet

(IELTS / aɪ.ɛlts/) är en akronym för The International English Language Testing System. IELTS-testet är ett internationellt test som förbereds av många stora länder som ett villkor för att få resa till dem i syfte att invandra, arbeta eller studera.

Vad är IELTS-testet?

IELTS-testet är ett av de viktigaste stora engelska språktesterna i världen. IELTS-testet gör dig flytande på engelska som i engelsktalande länder. Miljoner test görs varje år av massor av människor i 140 länder, och 11 000 organisationer och institutioner godkänner testet som bevis på kunskaper i engelska.

Styrs av regler som styrs av British Council, IDP: IELTS Australia och Cambridge Assessment of English, inrättades IELTS 1989.

IELTS är det enda test som regeringarna i Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien litar på för invandring.

IELTS-test online:

Om du har en önskan att studera utomlands, arbeta eller migrera till länder som Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien måste du klara IELTS-testet, för varje syfte har ett betyg som tilldelas det.

Under IELTS-testet bedöms din förmåga att lyssna, läsa, skriva och tala engelska.  Därefter kommer ditt IELTS-betyg och ditt resultat på en skala från 1-9.

Det finns två typer av IELTS-test, varje typ har ett specifikt mål för organisationer enligt följande:

IELTS Academic:

är lämplig för personer som reser för utbildning.

IELTS General Training:

fokuserar på och intygar testtagarens kompetens i ett dagligt praktiskt sammanhang.

Individerna kommer att bli grundligt bedömda inom fyra huvudområden: lyssna, läsa, skriva och tala.

Bokning av IELTS-test:

Du kan studera för IELTS-testet med hjälp av online-kurser på många webbplatser eller via centra nära dig och när du behärskar det bör du ta IELTS-testdatum online eller via pålitliga centra nära dig.

Bokning av IELTS-test från ett IELTS-testcenter nära mig eller online.

Internationellt testsystem för engelska språket (IELTS-test):

– färdigheter som testas:

Lyssna, läsa, skriva och tala engelska språket.

– Mål:

Bedömning av engelska språkkunskaper för personer som inte talar engelska.

– Utvecklare/administratör:

British Council, IDP Education, Cambridge Assessment English.

– Typ:

Standardiserat test (antingen dator- eller pappersbaserat). Finns i 2 moduler:

– IELTS Academic”.

– “General Training”.

IELTS-testpartnerna erbjuder även IELTS Life Skills, ett test för att tala och lyssna som används för brittiska visum och invandring.

– År som påbörjades:

1980: 42 år sedan.

– Varaktighet:

– Längd: Lyssning: 40 minuter (inklusive 10 minuters överföringstid i pappersbaserat test).

– Läsning: 60 minuter.

– Skrivning: 60 minuter.

– Tala: 11-14 minuter.

– Totalt: 2 timmar och 55 minuter.

– Poäng:

Poäng: 0 till 9, i steg om 0,5 band.

– betygets giltighet

24 månader.

– försök:

Upp till 4 gånger i månaden. Upp till 48 gånger per år.

Länder:

Det finns mer än 1 600 testcenter i över 140 länder.

– Det årliga antalet testdeltagare:

Ökning Över 3,5 miljoner år 2018.

– Avgift:

Omkring 250 USD.

IELTS-testprov:

Innan du ansöker om det officiella IELTS-testet kan du avlägga IELTS-testprovet, och detta hjälper dig med följande:

– Känner till formatet för IELTS-provet väl.

– Vet vilka typer av uppgifter du kommer att göra på provet.

– Testa dig själv vid en bestämd tidpunkt, som ett officiellt IELTS-prov.

– Granska dina svar och jämför dem med de typiska svaren.

Två typer av IELTS-test att välja mellan, IELTS Academic eller IELTS General Training, alla individer gör samma test för lyssnande och talande men skiljer sig åt i läs- och skrivtestet. Genom att kringgå IELTS-testet är du redo för det officiella IELTS-testet.

IELTS poängskala

Poäng(9):

 Nivåkunskaper: Expertanvändare.

Beskrivning: De som erhåller denna examen är personer som har ett intyg på att de talar flytande engelska med alla dess färdigheter.

Poäng(8):

Nivå: Färdigheter: Mycket god användare.

Beskrivning: Testpersonen har ett intyg om att han/hon behärskar språket med enstaka osystematiska fel och olämplig användning. De kan missförstå vissa saker i obekanta situationer, men de hanterar komplexa och detaljerade argument väl.

Poäng(7):

Nivå färdigheter: God användare.

Beskrivning: Examinanden har operativa kunskaper i språket, även om de ibland är felaktiga hanterar de i allmänhet komplexa språk väl och förstår detaljerade resonemang.

Poäng(6):

Nivåkunskaper: Kompetent användare.

Beskrivning: Den som uppnår denna grad har en effektiv språkfärdighet trots vissa fel och olämpligt användande och kan använda och förstå ett ganska komplext språk, särskilt i bekanta situationer.

Poäng(5):

Nivå: Färdigheter: Måttlig användare.

Beskrivning: Den som får den här graden behärskar delvis det engelska språket och passar in i den allmänna innebörden i de flesta situationer, även om han eller hon sannolikt gör många misstag. De måste kunna hantera grundläggande kommunikation inom sitt område.

Poäng(4):

Nivåkunskaper: Begränsad användare.

Beskrivning: Här är testtagarens grundläggande kompetens begränsad till bekanta situationer. De visar ofta problem med förståelse och uttryck.  De är oförmögna att använda komplex engelska.

Resultat av IELTS-testet

Efter IELTS-testet kommer du att vara orolig för att få ditt resultat, men du behöver inte vänta länge.

Om du gjorde det pappersbaserade testet kommer du att kunna förhandsgranska dina resultat 13 dagar senare och 5-7 dagar efter datortestet.

Du kan få resultatet av IELTS-testet från en webbplats på nätet.

Slutligen, IELTS-testet, vi tycker att det är lätt att klara det, men du måste studera det väl och sedan testa dig själv med formulär som liknar det officiella testet och skaffa den examen som passar ditt område, och oroa dig inte, många personer klarar testet lätt.

Facebooktwitterlinkedininstagram
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts